977 501 747
Urgències: 693 033 928
info@hubmedic.es
Doctors qualificats

Amb 10 anys d'experiència

Servei mutualistes

Consulta la teva mútua

Servei personalitzat

Assesorament mèdic

Fisioteràpia

La fisioteràpia és una disciplina de salut que ofereix una alternativa per a millorar la salut física en situacions de patologies i lesions, tant agudes com cròniques, mitjançant diverses tècniques físiques.


La fisioteràpia es caracteritza per aplica tractaments en l’objectiu de reduir el dolor, millorar la mobilitat , prevenir i recuperar de lesions. També ens pot servir per promocionar la salut.

Els tractaments que oferim són els següents:

Electroteràpia

Teràpia que utilitza la corrent elèctrica per estimular zones del organisme afectades per el dolor nerviós, inflamatori, muscular i lesions osteomusculars.

Magnetoteràpia

Teràpia on s’apliquen camps magnètics estàtics o permanents mitjançant imants d’alta o baixa freqüència.

Vendatge neuromusculars

Es pot utilitzar per disminuir específicament la tensió de diferents teixits implicats en la lesió, respectant el grau de llibertat articular i preventiu, en l’objectiu de reforçar estructures estabilitzadores d’una articulació.

Manipulacions articulars

Acció que ens ajuda alliberar diferents estructures discals o adherències sinovials , augmentant la tolerància al dolor i l’augment de l’umbral dolorós en la pressió. De mateixa forma, altera la excitabilitat de les motoneurones, produint un efecte inhibitori en músculs contracturats.

Massoteràpia superficial, profunda

Acció mecànica sobre les estructures cutànies i subcutànies augmentant l’oxigen als teixits, afavorint l’eliminació de substàncies de rebuig .

Estiraments

L’objectiu de l’estirament muscular consisteix en restaurar la longitud miotendinosa, dins dels rangs fisiològics normals, produint una elongació, flexibilitat i elasticitat al múscul.

Correció postural

Tipus de cinesiteràpia forçada mantinguda, degut a que presenten un temps de manteniment de la posició llarga i prologada.